Betingelser

Vi gennemgår meget gerne vores tilbud i detaljer og vi leverer altid vores tilbud skriftligt når vi har modtaget en fuld beskrivelse fra kunden og har fuldt overblik over krav og forventninger til vores produkt.

BOOKING

Da det danske vejr er meget omskifteligt og da forholdene skal være gode til droneoptagelser, er vi meget fleksible når det kommer til at få dine optagelser i kassen. Mange af vores jobs er booket i sidste øjeblik. Vi skal dog have tid til at lave vores pre-flight forberedelser og sikre at flyvningen kan foretages i henhold til gældende flyveregler for droner, samt sikre at vi kan opfylde kravene til vores dispensation og evt. særtilladelse vi måtte have fået.

Vi forhåndsbooker naturligvis gerne jobs på ønskede datoer med forbehold for at fast-bookede jobs har førsteprioritet. Vi er dog meget fleksible med mulighed for bookinger og har flere piloter til rådighed og gør alt hvad vi kan for at opfylde dine ønsker.

 

FORTROLIGHED

Alle forespørgsler behandles fuldt fortroligt.

 

UDSÆTTELSER, AFLYSNINGER OG VEJRET

Droneoptagelser er forholdsvis vejrafhængige. Hvis vejret (regn, stærk vind, frost) forhindrer forsvarlig flyvning på en booket aftale, vil vi naturligvis ikke kræve betaling og i stedet forsøge at booke optagelsen til et andet tidspunkt.

Hvis et job aflyses af kunden af andre årsager end vejrlig, og ikke bookes til et andet tidspunkt, vil vi fakturere et gebyr på 30% af den oprindelige tilbudspris til dækning af vores omkostninger (forberedelser, kørsel, pilot) medmindre andet er aftalt på forhånd.

Vi forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en flyvning såfremt vi ikke finder den kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller vejret vurderes at være til risiko. Vi kan aldrig holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle ekstra udgifter der måtte tilkomme som følge af at en flyvning aflyses med begrundelse i sikkerhedsmæssige årsager, overholdelse af flyvereglerne eller vejrlig.

 

BRUG AF OPTAGELSER.

Vi er naturligvis stolte af vores arbejde og vi promoverer aktivt og jævnligt vores service. Vi forbeholder os retten til at bruge alle vores optagelser til egen marketing og/eller videresalgfremmende promotion tiltag, f.eks inkludering i vores Demo til PR brug for os og tilhørende sociale medier og/eller andre salgs & markedsførings tiltag. 

 

Godkendelse af vores tilbud er samtidig en accept af disse betingelser.